(even een aantal "regels" m.b.t. de amateur site) GEEN foto van alleen maar je lul.Worden deze toch ingestuurd ,dan worden ze niet op de site geplaatst. De foto moet wel wat uitdrukken. Tevens moet hij erotisch of naakt zijn. De foto moet in jpg worden gemaild.Andere vormen(gif/bmp's,etc worden geweigerd) Ook moet de foto via een "betaald/ geregistreerd"email adres zijn verstuurd en wij plaatsen dan op verzoek wel een hotmail/freemail, etc bij de foto's. Maar inzenden via het betaalde adres. Zet wel duidelijk in de mail waar de reacties heen moeten. Zet dit met hoofdletters in de mail. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor de geplaatste foto's. Wij behouden wel het recht om foto's te weigeren. Een ieder die een foto ingestuurd die blijkt niet van hem/haar te zijn, komt op de zwarte lijst op internet. We hopen dat jullie/jij originele foto's opsturen en dat jullie/jij er leuke reacties op krijgen.
Let op; minimaal 3 foto's versturen per e-mail adres.

Wanneer je een eigen website hebt, klik dan even hier

(A few ground rules which apply to the amateur site) NO photographs of just your cock. If you do send these, they will not be published on the site. It has to be informative. Also, it has to be erotic or nude.The photographs must be mailed in JPG format. Other formats like we will refuse GIF-or BMP formats.The photographs must be sending via a "paid e-mail" account. Make sure that you print the address of return in CAPITAL.Furthermore, we cannot be held in any way responsible for any material, photos or publications we show at our site. And we have the right to refuse; the earlier mentioned material etc. without informing the supplier of giving notice in any way.If you send us photographs for publication that are not your own, we will present you to the “ Internet blacklist”Remember: three copies are the minimum and we hope that you will get a lot of reaction on the photos that will be publicized.

When you have your own website, click here.

Download the free webcam software here and install him on your pc. Then you can start also with the webcam and urn money with homeworking.

Download the webcam key here!! and registrate your own webcam name with this key. This must you install together with the software.Inzenden amateur foto's /Send us your amateur pictures.

....

Banners/linken